Image
Image
Image

Premis*

*Els premis en metàl·lic s’abonaran en el termini de 3 mesos a comptar de l'endemà de la presentació del rebut d’abonament, degudament signat i amb el compte bancari del grup i/o ballarí/na premiat/ada.

Baby

Infantil

Junior

Youth

1r classificat

Trofeu

2n classificat

Trofeu

3r classificat

Trofeu

Tots els participants

Medalla

Absoluta

Premium

1r classificat

 Trofeu

2n classificat

Trofeu 

3r classificat

Trofeu 

Tots els participants

Medalla

Profesional

1r classificat

1.000€ + Trofeu

2n classificat

500€ + Trofeu

3r classificat

250€ + Trofeu

Tots els participants

Medalla

Solista

1r classificat

100€ + Trofeu

2n classificat

75€ + Trofeu

3r classificat

50€ + Trofeu

Tots els participants

Medalla

Parelles

1r classificat

200€ + Trofeu

2n classificat

 150€ + Trofeu

3r classificat

100€ + Trofeu

Tots els participants

Medalla

Minisolista

Miniparelles

1r classificat

Trofeu 

2n classificat

Trofeu 

3r classificat

Trofeu

Tots els participants

Medalla

All Style Kids

1r/a classificat/ada

Trofeu

2n/a classificat/ada

Trofeu

Tots els participants

Medalla

All Style Junior

1r/a classificat/ada

Trofeu

2n/a classificat/ada

Trofeu

Tots els participants

Medalla

All Style Adults

1r/a classificat/ada

200€ + Trofeu

2n/a classificat/ada

100€ + Trofeu

Tots els participants

Medalla