Image
Image
Image

Campionat Rock the Stage 2023

Dissabte, 15 d'abril de 2023
Tot el dia.
Horari
De 8.45h a 10h
Acreditacions participants grups de matí
10:30h*

Inici de la competició de matí
Ordre d’actuacions per categories

 1. JUNIOR
 2. MINISOLISTA
 3. MINIPARELLES
 4. PREMIUM
 5. INFANTIL
 6. BABY
Al finalitzar la competició
Lliurament de trofeus grups de matí
De 14.30h a 15.30h
Acreditacions participants grups de tarda
16h*

Inici de la competició de tarda
Ordre d’actuacions per categories

 1. SOLISTA
 2. PARELLES
 3. YOUTH
 4. ABSOLUTA
 5. PROFESSIONAL
Al finalitzar la competició
Lliurament de trofeus grups de tarda
*Aquest horari es pot veure modificat d’acord amb els grups i ballarins/es inscrits/es.
Categories
Baby
Components
De 4 a 20

Edat
Nascuts/des entre el 2014 i 2019 (ambdós inclosos)

Ballarins/es d'edats superiors
Grups de 4 a 9: màxim 1
Grups de 10 a 20: màxim 2

Ballarins/es d'edats inferiors
Es permeten (sense límit)
Absoluta
Components
De 4 a 20

Edat
Nascuts/des entre el 2004 i anys anteriors

Ballarin/es d'edats inferiors
Es permet (sense límit)
Solista
Components
1

Edat
Nascuts/des entre el 2008 i anys anteriors

Ballarin/es d'edats inferiors
No es permeten
Es permetrà la participació de components en diferents grups, complementant la inscripció en cadascun d'ells, sempre i quan es compleixi la normativa d'edat que exigeixi la categoria.
Bases competició
 1. En la categoria PREMIUM, no podrà participar cap ballarí/na que no sigui amateur. No s'acceptarà la participació de professors/es d'altres disciplines relacionades amb la dansa ni ex ballarins/es professionals.

 2. Per participar en la categoria PROFESSIONAL, serà obligatori l'enviament d'un vídeo link amb una actuació del grup al correu electrònic del Campionat: info@hiphopreus.com . L'organització es reserva el dret de decidir si un grup està preparat per participar a la categoria Professional o bé ha d'inscriure's a la categoria Absoluta.

 3. L'organització del Campionat es reserva el dret de suspendre la competició de la categoria PROFESSIONAL si no s'arribés a un mínim de 5 grups inscrits.

 4. Tots els/les participants i acompanyants que mostrin una actitud poc respectuosa envers els demés (participants, públic, jutges/esses o membres de l’organització) seran automàticament expulsats/ades de la instal·lació i el seu grup, parella o solista serà penalitzat / penalitzada i/o desqualificat / desqualificada automàticament de la competició.

Música i coreografies
Baby, Infantil
Junior, Youth
Absoluta, Premium, 
Professional

Temps mínim

Dos minuts (2'00")

Temps màxim

Tres minuts (3'00")
Solista
Minisolista
Parelles
Miniparelles

Temps mínim

Un minut (1'00")

Temps màxim

1 minut i 30 segons (1'30")

 1. El temps començarà a comptabilitzar-se a partir del primer so audible i finalitzarà amb el darrer so.
 2. Estaran permesos tots els estils de dansa que estiguin reconeguts a la cultura hip hop i danses urbanes, incloses les noves tendències que se'n derivin d'aquestes.
 3. De la mateixa manera es permetrà l'ús de qualsevol música.
 4. Serà obligatori pujar el muntatge musical en format WAV o MP3, a la plataforma WOP INSCRIPCIONES.
 5. El dia del Campionat, el/la responsable de cada grup haurà de portar una còpia en un PENDRIVE, amb una única pista gravada, que correspongui al muntatge musical.
Puntuació

Cadascun dels jutges i jutgesses puntuarà sobre 20, d'acord a diferents criteris de puntuació. Sent la puntuació total sobre 100.

Es puntuarà:

1

La impressió global 

Transicions i utilització de l'espai, sincronització de grup, varietat de moviments, intensitat de la coreografia, vestuari i posada en escena.
2

La interpretació musical

3

La creativitat i la originalitat

4

La tècnica específica del hip hop i de les danses urbanes

5

L'estil i la expressió

En cas d'empat guanyarà el grup o el/la ballarí/na amb la major puntuació en Impressió Global.
En el cas de persistir l'empat guanyarà el grup o el/la ballarí/na amb la major puntuació en Tècnica.

Es permetrà la utilització d'atrezzo en totes les categories sempre i quan els/les ballarins/es entrin i surtin amb ell dins el temps d'actuació permès. No es permetrà la utilització d'atrezzo que dificulti l'actuació del grup següent ni que alteri l'estètica de l'escenari.

En totes les categories, es valoraran de manera més positiva les coreografies que mostrin estils autèntics i representatius del hip hop i de les danses urbanes que no pas les coreografies que mostrin fusions amb altres estils.

Penalitzacions
 1. Es restaran 5 punts si es sobrepassa el temps establert de durada del show.
 2. Es restaran 5 punts si s'utilitzen idees o coreografies plagiades de videoclips i shows, sota presentació de proves evidents.
 3. Es restaran 5 punts si s'entra o es surt de l'escenari durant l'actuació.
 4. Es restaran 5 punts si s'utilitzen més de 32 temps seguits d'un altre estil de dansa que no correspongui amb els estils permesos a la normativa.
 5. Es restaran 5 punts per la utilització de l'atrezzo de manera errònia.
 6. Es restaran 5 punts al grup, parella o solista que no estigui preparat a l'hora de començar la seva coreografia.

En les categories BABY, INFANTIL, JUNIOR i MINIPARELLES, dins de la puntuació d'Impressió Global, el jurat a criteri propi podrà penalitzar la utilització de cançons amb llenguatge obscè i irrespectuós, així com, exhibir actituds  i/o gestos no apropiats a l'edat dels participants.

Preus
(Preus per persona)
0
Baby
0
Infantil
0
Junior
0
Youth
0
Absoluta
0
Premium
0
Professional
0
Solista
0
Minisolista
0
Parelles
0
Miniparelles