Image
Image
Image

Campionat Rock the Stage

Horari

De 8.45h h a 10 h
Acreditacions participants grups de matí
10.30 h

Inici de la competició de matí
Ordre d’actuacions per categories

 1. Baby
 2. Infantil
 3. Premium
 4. Minisolista
 5. Miniparelles 
 6. Junior
A partir de les 13.30 h
Lliurament de trofeus grups de matí
De 14.30 h a 15.30 h
Acreditacions participants grups de tarda
16 h

Inici de la competició de tarda
Ordre d’actuacions per categories

 1. Youth
 2. Absoluta
 3. Parelles
 4. Solista
A partir de les 18.30 h
Lliurament de trofeus grups de tarda
Aquest horari es pot veure modificat d’acord amb els grups i ballarins/es inscrits/es.

Categories

Baby
Components
De 4 a 20

Edat
Nascuts/des entre el 2011 i 2016 (ambdós inclosos)

Ballarin/es d'edats superiors
De 4 a 9: màxim 1
De 10 a 20: màxim 2

Ballarin/es d'edats inferiors
Es permet (sense límit)
Absoluta
Components
De 4 a 20

Edat
Nascuts/des entre el 2001 anys anteriors

Ballarin/es d'edats inferiors
Es permet (sense límit)
Solista
Components
1

Edat
Nascuts/des entre el 2005 i anys anteriors

Ballarin/es d'edats inferiors
No es permet

Bases competició

 1. Es permetrà la participació de components en diferents grups, complementant la inscripció en cadascun d'ells, sempre i quan s'informi a l'organització prèviament i tenint en compte que serà obligatori complir la normativa d'edat que exigeixi la categoria.
 2. En la categoria PREMIUM, no podrà participar cap ballarí/na que no sigui amateur. No s'acceptarà la participació de professors/es d'altres disciplines relacionades amb la dansa ni ex ballarins/es professionals.
 3. Per participar en la categoria PROFESSIONAL, serà obligatori l'enviament d'un vídeo link amb una actuació del grup al correu electrònic del Campionat: info@hiphopreus.com . L'organització es reserva el dret de decidir si un grup està preparat per participar a la categoria Professional o bé ha d'inscriure's a la categoria Absoluta.
 4. L'organització del Campionat es reserva el dret de suspendre la competició de la categoria PROFESSIONAL si no s'arribés a un mínim de 5 grups inscrits.

Puntuació

Cadascun dels jutges i jutgesses puntuarà sobre 25, d'acord a diferents criteris de puntuació. Sent la puntuació total sobre 125.

Es puntuarà:

1

La impressió global 

Transicions i utilització de l'espai, sincronització de grup, varietat de moviments, intensitat de la coreografia, vestuari i posada en escena.
2

La interpretació musical

3

La creativitat i la originalitat

4

La tècnica

5

L'estil i la expressió

6

La varietat d’estils

Inclosos dins del hip hop i de les danses urbanes

Es permetrà la utilització d'atrezzo en totes les categories sempre i quan els/les ballarins/es entrin i surtin amb ell dins el temps d'actuació permès. No es permetrà la utilització d'atrezzo que dificulti l'actuació del grup següent ni que alteri l'estètica de l'escenari.

En totes les categories, es valorarà de manera més positiva les coreografies que mostrin estils autèntics i representatius del hip hop i de les danses urbanes que no pas les coreografies que mostrin fusions amb altres estils.

En cas d'empat guanyarà el grup amb la major puntuació en Impressió Global.
En el cas de persistir l'empat guanyarà el grup amb la major puntuació en Tècnica.

Penalitzacions

Es restaran 5 punts si:

 • Es sobrepassa el temps establert de durada del show.
 • Si s'utilitzen idees o coreografies plagiades de videoclips i shows, sota presentació de proves evidents.
 • Si s'entra o es surt de l'escenari durant l'actuació.
 • Si s'utilitzen més de 16 temps seguits d'un altre estil de dansa que no correspongui amb els estils permesos a la normativa.
 • Per la utilització de l'atrezzo de manera errònia.
 • Al grup, parella o solista que no estigui preparat a l'hora de començar la seva coreografia.

En les categories BABY, INFANTIL, JUNIOR i MINIPARELLES, dins de la puntuació d'Impressió Global, el jurat a criteri propi podrà penalitzar la utilització de cançons amb llenguatge obscè i irrespectuós, així com, exhibir actituds  i/o gestos no apropiats a l'edat dels participants.

Música i Coreografies

Per a les coreografies el temps mínim i el màxim seran de:
Baby
Infantil
Junior
Youth
Absoluta
Premium
Professional

Temps mínim

Dos minuts
2'00"

Temps máxim

Tres minuts
3'00"
Solista
Minisolista
Parelles
Miniparelles

Temps mínim

Un minut
1'00"

Temps máxim

1 minut i 30 segons
1'30"
 1. El temps començarà a comptabilitzar-se a partir del primer so audible i finalitzarà amb el darrer so.
 2. Estaran permesos tots els estils de dansa que estiguin reconeguts a la cultura hip hop i danses urbanes, incloses les noves tendències que se'n derivin d'aquestes.
 3. De la mateixa manera es permetrà l'ús de qualsevol música.
 4. Serà obligatori pujar el muntatge musical en format WAV o MP3, a la plataforma WOP INSCRIPCIONES.
 5. El dia del Campionat, el/la responsable de cada grup haurà de portar una còpia en un PENDRIVE, amb una única pista gravada, que correspongui al muntatge musical.

Preus

(Preus per persona)

Rock The Stage

0
Baby
0
Infantil
0
Junior
0
Youth
0
Absoluta
0
Premium
0
Professional
0
Solista
0
Minisolista
0
Parelles
0
Miniparelles

Premis

Baby

Infantil

Junior

Youth

1r classificat

Trofeu + medalla

2n classificat

Trofeu + medalla

3r classificat

Trofeu + medalla

Tots els participants

Medalla

Absoluta

Premium

1r classificat

Trofeu + medalla

2n classificat

Trofeu + medalla

3r classificat

Trofeu + medalla

Tots els participants

Medalla

Profesional

1r classificat

1.000€ + Trofeu

2n classificat

500€ + Trofeu

3r classificat

250€ + Trofeu

Tots els participants

Medalla

Solista

1r classificat

100€ + Trofeu

2n classificat

75€ + Trofeu

3r classificat

50€ + Trofeu

Tots els participants

Medalla

Parelles

1r classificat

200€ + Trofeu

2n classificat

150€ + Trofeu

3r classificat

100€ + Trofeu

Tots els participants

Medalla

Minisolista

Miniparelles

1r classificat

Trofeu + medalla

2n classificat

Trofeu + medalla

3r classificat

Trofeu + medalla

Tots els participants

Medalla