Image
Image
Image

Campionat de VÍDEOS ONLINE
Rock the Stage

Diumenge, 20 de desembre de 2020

Categories

Grups Infantil
Components
D'1 a 20

Edat
Nascuts/des a partir de l'any 2008 (inclòs)

Ballarin/es d'edats superiors
De 2 a 9: màxim 1
De 10 a 20: màxim 2
Grups Adults
Components
D'1 a 20

Edat
Nascuts/des entre el 2002 i anys anteriors

Ballarin/es d'edats inferiors
Es permeten (sense límit)
 1. Es permetrà la participació de components en diferents grups, complementant la inscripció en cadascun d'ells, sempre i quan es compleixi la normativa d'edat que exigeixi la categoria.
Bases competició

Funcionament del Campionat VÍDEOS ONLINE

 1. Els grups i/o escoles de ball participants hauran de realitzar les seves inscripcions al Campionat i enviar els vídeos de les actuacions, dins del termini especificat en aquesta normativa.
 2. Tots els vídeos rebuts es publicaran a partir del dia 12 de desembre a la pàgina web del Campionat.
 3. Els cinc vídeos finalistes passaran a la final del dia 20 de desembre de 2020.
 4. El jurat nacional del Campionat escollirà 4 vídeos finalistes de cada categoria. El cinquè vídeo de cada categoria s’escollirà per votació popular.
 5. Totes les persones que així ho desitgin podran connectar amb la FINAL, que es realitzarà amb la presència del Jurat del Campionat (el lloc i l’enllaç per connectar amb l’event s’especificarà més endavant).
 6. Retransmetrem via streaming les coreografies finalistes de cada categoria, amb l’emissió en directe dels vídeos, i el jurat decidirà els grups guanyadors de cada categoria.
 7. Es convidarà a un representant de cada escola per recollir els premis. En el cas de no poder assistir, el trofeu s’enviarà per servei de missatgeria.

Com s'han de gravar els vídeos?

 1. És obligatori enregistrar els vídeos en format horitzontal.
 2. S’acceptaran vídeos editats amb diferents talls d’imatge i també es permetran els primers plans. De totes maneres es prioritzaran les imatges que mostrin la coreografia del grup (s’han de veure tots els/les ballarins/es durant tota la coreografia).
 3. Podeu gravar el vídeo a les instal·lacions interiors de la vostra escola com en espais exteriors.
 4. Els vídeos hauran d’estar enregistrats amb la màxima qualitat d’imatge i so possible i sense soroll ambient. També es permetrà editar el so del vídeo per garantir la màxima qualitat del mateix
 5. Els vídeos es podran enviar en qualsevol format digital.
 6. Abans del 12 de desembre heu d’enviar els vostres vídeos a traves de WeTransfer a l’adreça info@hiphopreus.com .
 7. Estaran permesos tots els estils de dansa que estiguin reconeguts a la cultura hip hop i danses urbanes, incloses les noves tendències que se'n derivin d'aquestes.
 8. De la mateixa manera es permetrà l'ús de qualsevol música.
 9. Pels vídeos el temps mínim i el màxim serà de:
Infantil
Junior
Adults

Temps mínim

Dos minuts (2'00")

Temps màxim

Tres minuts (3'00")

Puntuació

Cadascun dels jutges i jutgesses puntuarà sobre 25, d'acord a diferents criteris de puntuació. Sent la puntuació total sobre 175.

Es puntuarà:

1

La impressió global 

Transicions i utilització de l'espai, sincronització de grup, varietat de moviments, intensitat de la coreografia, vestuari i posada en escena.
2

La interpretació musical

3

La creativitat i la originalitat

4

La tècnica

5

L'estil i la expressió

6

La varietat d’estils

Inclosos dins del hip hop i de les danses urbanes
7

L'edició del vídeo

En totes les categories, es valorarà de manera més positiva les coreografies que mostrin estils autèntics i representatius del hip hop i de les danses urbanes que no pas les coreografies que mostrin fusions amb altres estils.

En cas d'empat guanyarà el grup amb la major puntuació en Impressió Global.
En el cas de persistir l'empat guanyarà el grup amb la major puntuació en Tècnica.

Penalitzacions

Es restaran 5 punts si:

 • Es sobrepassa el temps establert de durada del show.
 • Si s'utilitzen idees o coreografies plagiades de videoclips i shows, sota presentació de proves evidents.

En les categories  INFANTIL i JUNIOR, dins de la puntuació d'Impressió Global, el jurat a criteri propi podrà penalitzar la utilització de cançons amb llenguatge obscè i irrespectuós, així com, exhibir actituds  i/o gestos no apropiats a l'edat dels participants.

Preus

(Preus per persona)
0
Infantil
0
Junior
0
Adults

Premis

Grups Infantil

Grups Junior

1r classificat

Trofeu + Inscripció gratuïta a l'edició del 2021

2n classificat

Trofeu

3r classificat

Trofeu

Grups Adults

1r classificat

300,00 € + Trofeu

2n classificat

200,00 € + Trofeu 

3r classificat

100,00 € + Trofeu