Image
Image
Image

Campionat Rock the Stage 2024

Dissabte, 27 d'abril de 2024
Tot el dia.
Horari
De 8.45h a 9:30h
Acreditacions participants grups de matí
10h*

Inici de la competició de matí
Ordre d’actuacions per categories

 1. JUNIOR
 2. MINISOLISTA
 3. MINIPARELLES
 4. PREMIUM
 5. INFANTIL
 6. BABY
Al finalitzar la competició
Lliurament de trofeus grups de matí
De 15h a 16h
Acreditacions participants grups de tarda
16:30h*

Inici de la competició de tarda
Ordre d’actuacions per categories

 1. SOLISTA
 2. PARELLES
 3. YOUTH
 4. ABSOLUTA
Al finalitzar la competició
Lliurament de trofeus grups de tarda
*Aquest horari es pot veure modificat d’acord amb els grups i ballarins/es inscrits/es.
Categories
Baby
Components
De 4 a 20

Edat
Nascuts/des entre el 2015 i 2020 (ambdós inclosos)

Ballarins/es d'edats superiors
Grups de 4 a 9: màxim 1
Grups de 10 a 20: màxim 2

Ballarins/es d'edats inferiors
Es permeten (sense límit)
Absoluta
Components
De 4 a 20

Edat
Nascuts/des entre el 2005 i anys anteriors

Ballarin/es d'edats inferiors
Es permet (sense límit)
Solista
Components
1

Edat
Nascuts/des entre el 2009 i anys anteriors

Ballarin/es d'edats inferiors
No es permeten
Es permetrà la participació de components en diferents grups, complementant la inscripció en cadascun d'ells, sempre i quan es compleixi la normativa d'edat que exigeixi la categoria.
Bases competició
 1. En la categoria PREMIUM, no podrà participar cap ballarí/na que no sigui amateur. No s'acceptarà la participació de professors/es d'altres disciplines relacionades amb la dansa ni ex ballarins/es professionals.

 2. L'organització del Campionat es reserva el dret de suspendre la competició de les categories MEGACREW i ABSOLUTA si no s'arribés a un mínim de 4 grups inscrits.

 3. Es faran dues classificacions:
 • FINAL NACIONAL DE CATALUNYA. On competiran els grups, parelles i solistes d’escoles d’arreu de Catalunya.
 • CAMPIONAT OBERT. On participaran tots els grups, parelles i solistes inscrits.
Música i coreografies
Baby, Infantil
Junior, Youth
Absoluta i Premium.

 

Megacrew

 

Temps mínim

Dos minuts (2'00")

 

Temps mínim

Tres minuts i 30 segons  (3'30")

 

Temps màxim

Tres minuts (3'00")

 

Temps màxim

Cinc minuts (5'00")

 

Solista
Minisolista, Minisolista Baby,
Parelles i
Miniparelles

Temps mínim

Un minut (1'00")

Temps màxim

1 minut i 30 segons (1'30")

 1. El temps començarà a comptabilitzar-se a partir del primer so audible i finalitzarà amb el darrer so.
 2. Es permetrà l'ús de qualsevol música.
 3. Serà obligatori pujar el muntatge musical en format WAV o MP3, a la plataforma WOP INSCRIPCIONES.
 4. El dia del Campionat, el/la responsable de cada grup haurà de portar una còpia en un PENDRIVE, amb una única pista gravada, que correspongui al muntatge musical.
Puntuació

Cadascun dels jutges i jutgesses puntuarà sobre 20, d'acord a diferents criteris de puntuació. Sent la puntuació total sobre 100.

Es puntuarà:

1

La impressió global 

Transicions i utilització de l'espai, sincronització de grup, varietat de moviments, intensitat de la coreografia, vestuari i posada en escena.
2

La interpretació musical

3

La creativitat i la originalitat

4

La tècnica específica del hip hop i de les danses urbanes

5

L'estil i la expressió

En cas d'empat guanyarà el grup o el/la ballarí/na amb la major puntuació en Impressió Global.
En el cas de persistir l'empat guanyarà el grup o el/la ballarí/na amb la major puntuació en Tècnica.

Penalitzacions
 1. Es restaran 5 punts si es sobrepassa el temps establert de durada de la coreografia.
 2. Es restaran 5 punts si s’utilitzen elements que puguin ferir o lesionar a qualsevol persona. Per qualsevol dubte consultar a l’organització del Campionat.
 3. Es restaran 5 punts si s'utilitzen idees o coreografies plagiades de videoclips i shows, sota presentació de proves evidents.
 4. Es restaran 5 punts si s’utilitzen productes que embrutin l’escenari (ex. Purpurina, confeti, pols, etc.) o s’utilitzi un atrezzo que dificulti l'actuació del grup següent ni que alteri l'estètica de l'escenari o la dinàmica del Campionat.
 5. En les categories BABY, INFANTIL, JUNIOR, MINISOLISTA, MINISOLISTA BABY i MINIPARELLES, dins de la puntuació d'Impressió Global, el jurat a criteri propi podrà penalitzar la utilització de cançons amb llenguatge obscè i irrespectuós, així com, exhibir actituds  i/o gestos no apropiats a l'edat dels participants.
 6. Es restaran 5 punts si s'entra o es surt de l'escenari durant l'actuació, excepte en la categoria MEGACREW.
 7. Es restaran 5 punts si s'utilitzen més de 32 temps seguits d'uns altres estils de dansa que no es corresponguin amb els estils representatius del hip hop i de les danses urbanes.
 8. Es restaran 5 punts al grup, parella o solista que no estigui preparat a l'hora de començar la seva coreografia.
 9. Si es detecta que existeixen més components dels autoritzats, que sobrepassin l'edat permesa, tot el grup o ballarí/na quedarà automàticament desqualificat/da de la Competició.
 10. En el cas que la documentació aportada hagi estat manipulada, tot el grup o ballarí/na quedarà automàticament desqualificat/da de la competició i l’organitza es reserva el dret d’emprendre mesures legals al respecte.
 11. Tots els/les participants i acompanyants que mostrin una actitud poc respectuosa envers els demés (participants, públic, jutges/esses o membres de l’organització) seran automàticament expulsats/ades de la instal·lació i el seu grup, parella o solista serà penalitzat / penalitzada i/o desqualificat / desqualificada automàticament de la competició.
Preus
(Preus per persona)
0
Baby
0
Infantil
0
Junior
0
Youth
0
Absoluta
0
Premium
0
Megacrew
0
Solista
0
Minisolista i Minisolista Baby
0
Parelles
0
Miniparelles

Els/les ballarins/es que participin en més de dues (2) categories tindran un descompte del 50% a partir de la tercera inscripció. El descompte s’aplicarà sobre la inscripció de la categoria de menor quantia.