Image
Image
Image

Workshops

Dissabte, 20 de novembre de 2021
Matí

Durant el dissabte 20 de novembre de 2021 al matí, està previst impartir diferents tallers (workshops) formatius a les instal·lacions de l’Escola de Dansa i Arts Escèniques ARTIS de l’Avinguda Pere el Cerimoniós, 78 de Reus.

Tallers

TALLER 1.  A determinar. 
TALLER 2.  A determinar. 
TALLER 3.  A determinar. 
TALLER 4.  A determinar.  
TALLER 5.  A determinar. 

Preus d'inscripció

1 workshop

30€

2 workshops

50€

3 workshops

70€

4 workshops

90€

1 workshop

30€

2 workshops

50€

3 workshops

70€

4 workshops

90€
Inscripcions a l’adreça info@artisreus.cat .
Número de compte per les inscripcions:
BANC SABADELL
ES12 0081 5238 1400 0114 7815
Caldrà indicar el següent concepte:
WORKSHOPS2021 + NOM I COGNOMS DE LA PERSONA