Image
Image
Image

Inscripcions

Inscripció

Les inscripcions s’hauran de fer online a través de la plataforma Wop inscripciones. Una vegada realitzat el pagament per transferència (el número de compte estarà disponible a la plataforma), s’enviarà una confirmació per escrit de la inscripció.

Tindran preferència els grups i ballarins/es que encara tinguin activa la seva inscripció al Campionat Rock The Stage 2020, a la  plataforma Wop inscripciones.

Una vegada sobrepassat el darrer dia de la inscripció, si el grup o el/la solista no te formalitzat el pagament, aquest grup no tindrà dret a participar en el Campionat ONLINE.

Darrer dia d’inscripció

Diumenge, 12 de desembre de 2020

L’organització es reserva el dret de tancar les inscripcions abans del termini especificat si aquestes arriben a un volum màxim de participació. En aquest cas només quedaran inscrits aquells grups que hagin formalitzat tot el procediment d’inscripció: inscripcions, pagament i documentació requerida.

Preus per participant 

All Style Battle

0
All Style Infantil
0
All Style Junior
0
All Style Adults

Rock The Stage VÍDEOS ONLINE

0
Infantil
0
Junior
0
Adults