Image
Image
Image

Inscripcions

Inscripció

Les inscripcions s’hauran de fer online a través de la plataforma Wop inscripciones. Una vegada realitzat el pagament per transferència (el número de compte estarà disponible a la plataforma), s’enviarà una confirmació per escrit de la inscripció.

Una vegada sobrepassat el darrer dia de la inscripció, si el grup o el/la solista no te formalitzat el pagament, aquest grup no tindrà dret a participar en el Campionat ONLINE.

Darrer dia d’inscripció

(Pendent de confirmar)

L’organització es reserva el dret de tancar les inscripcions abans del termini especificat si aquestes arriben a un volum màxim de participació. En aquest cas només quedaran inscrits aquells grups que hagin formalitzat tot el procediment d’inscripció: inscripcions, pagament i documentació requerida.