Image
Image
Image

All Styles Battle

Dissabte, 30 d'abril de 2022.
Tarda

Nous horaris

De 13:30h a 14h
Acreditacions dels/les participants: KIDS i JUNIOR
14.30 h

Ordre d’actuacions per categories

 1. FILTRES All Style Kids
 2. FILTRES All Style Junior
De 14.30h a 15h
Acreditacions dels/les participants: ADULTS
15.30 h

Ordre d’actuacions per categories

 1. FILTRES All Style Adults
16.30 h

Inici all style battle 1vs1
Ordre d’actuacions per categories

 1. BATALLA PRINCIPAL All Style Kids
 2. BATALLA PRINCIPAL All Style Junior
 3. BATALLA PRINCIPAL All Style Adults
Al finalitzar la competició
Lliurament de premis i trofeus

Categories

All Style Infantil
Components
1

Edat
Nascuts/des entre el 2010 i anys posteriors

Ballarins/es d'edats superiors
No es permet
All Style Junior
Components
1

Edat
Nascuts/des entre el 2009 i 2006 (ambdós inclosos)

Ballarin/es d'edats superiors
No es permet

Ballarin/es d'edats inferiors
No es permet
All Style Adults
Components
1

Edat
Nascuts/des entre el 2005 i anys anteriors

Ballarin/es d'edats inferiors
No es permet

Bases competició

 1. La competició All Style Battle 1vs1 estarà oberta a tots els ballarins masculins i femenins.
 2. Els/les ballarins/es improvisaran a qualsevol estil i ritme de la música seleccionada pel/la DJ designat/ada per l’organització.
 3. Es donarà llibertat al/la ballarí/ballarina per crear, improvisar i interpretar amb el ritme de la música. Cada ballarí o ballarina podrà escollir qualsevol dels estils de danses urbanes. El gènere de la música canviarà per cada ballarí o ballarina.
 4. Cada ronda constarà de 2 ballarins/es (1vs1) que lluitaran entre sí, l’un/a contra l’altre/a.
 5. Al finalitzar cada batalla, els jutges/jutgesses votaran al ballarí/ballarina que considerin guanyador/guanyadora. El vot de cada jutge/jutgessa tindrà un valor d’1 punt.
 6. Els/les jutges/jutgesses valoraran la qualitat de l’actuació, la musicalitat y la tècnica de la dansa. El ballarí/ballarina que obtingui més punts passarà a la següent ronda.
 7. En cas d’empat es realitzarà una entrada addicional per ballarí/ballarina de quaranta segons (40’’). Si l’empat tornés a persistir, es farien tantes entrades de quaranta segons (40’’) com fossin necessàries.
 8. La competició començarà amb una ronda de FILTRES (modalitat Showcase Round). Durant aquesta ronda, cada ballarí/ballarina efectuarà una entrada a pista d’1 minut. 2 jutges/jutgesses escolliran, segons el seu criteri, als 16 ballarins i/o ballarines que passaran a competir a la batalla principal.
 9. La batalla principal constará de las siguientes fases eliminatorias:
 • VUITENS (16 ballarins/es): 1 entrada per ballarí/ballarina d’1 minut.
 • QUARTS (8 ballarins/es): 1 entrada per ballarí/ballarina d’1 minut
 • SEMIFINALS (4 ballarins/es): 2 entrades por ballarí/ballarina d’1 minut cadascuna.
 • FINAL (2 ballarins/es): 2 entrades por ballarí/ballarina d’1 minut cadascuna.
No es permetrà qualsevol tipus de contacte físic agressiu envers un/a altre/a ballarí/ballarina. Tampoc es permetran les paraules ofensives, els gestos obscens i els comportaments racistes. El/la ballarí/ballarina que faci qualsevol d’aquestes accions serà desqualificat/ada de manera automàtica de la competició

Tots els/les participants i acompanyants que mostrin una actitud poc respectuosa envers els demés (participants, públic, jutges/esses o membres de l’organització) seran automàticament expulsats/ades de la instal·lació i el seu grup, parella o solista serà penalitzat / penalitzada i/o desqualificat / desqualificada automàticament de la competició.

Preus

(Preus per persona)
0
All Style Infantil
0
All Style Junior
0
All Style Adults