Image
Image
Image

All Styles Battle

Dissabte, 20 de novembre de 2021.
A la tarda.

Horari

De 14.30h a 15.30h
Acreditacions dels/les participants
16.00 h

Inici all style battle 1vs1
Ordre d’actuacions per categories

 1. All Style Kids
 2. All Style Junior
 3. All Style Adults
Al finalitzar la competició
Lliurament de premis i trofeus

Categories

All Style Infantil
Components
1

Edat
Nascuts/des entre el 2009 i anys posteriors

Ballarins/es d'edats superiors
No es permet
All Style Junior
Components
1

Edat
Nascuts/des entre el 2007 i 2003 (ambdós inclosos)

Ballarin/es d'edats superiors
No es permet

Ballarin/es d'edats inferiors
No es permet
All Style Adults
Components
1

Edat
Nascuts/des entre el 2002 i anys anteriors

Ballarin/es d'edats inferiors
No es permet

Bases competició

 1. La competició All Style Battle 1vs1 estarà oberta a tots els ballarins masculins i femenins.
 2. Els/les ballarins/es improvisaran a qualsevol estil i ritme de la música seleccionada pel/la DJ designat/ada per l’organització.
 3. Es donarà llibertat al/la ballarí/ballarina per crear, improvisar i interpretar amb el ritme de la música. Cada ballarí o ballarina podrà escollir qualsevol dels estils de danses urbanes. El gènere de la música canviarà per cada ballarí o ballarina.
 4. Cada ronda constarà de 2 ballarins/es (1vs1) que lluitaran entre sí, l’un/a contra l’altre/a.
 5. Al finalitzar cada batalla, els jutges/jutgesses votaran al ballarí/ballarina que considerin guanyador/guanyadora. El vot de cada jutge/jutgessa tindrà un valor d’1 punt.
 6. Els/les jutges/jutgesses valoraran la qualitat de l’actuació, la musicalitat y la tècnica de la dansa. El ballarí/ballarina que obtingui més punts passarà a la següent ronda.
 7. En cas d’empat es realitzarà una entrada addicional per ballarí/ballarina de quaranta segons (40’’). Si l’empat tornés a persistir, es farien tantes entrades de quaranta segons (40’’) com fossin necessàries.
 8. La competició començarà amb una ronda de filtres (modalitat Showcase Round). Durant aquesta ronda, cada ballarí/ballarina efectuarà una entrada a pista d’1 minut. Els jutges/jutgesses escolliran, segons el seu criteri, als 16 ballarins i/o ballarines que passaran a competir a la batalla principal.
 9. La batalla principal constará de las siguientes fases eliminatorias:
 • VUITENS (16 ballarins/es): 1 entrada per ballarí/ballarina d’1 minut.
 • QUARTS (8 ballarins/es): 1 entrada per ballarí/ballarina d’1 minut
 • SEMIFINALS (4 ballarins/es): 2 entrades por ballarí/ballarina d’1 minut cadascuna.
 • FINAL (2 ballarins/es): 2 entrades por ballarí/ballarina d’1 minut cadascuna.
No es permetrà qualsevol tipus de contacte físic agressiu envers un/a altre/a ballarí/ballarina. Tampoc es permetran les paraules ofensives, els gestos obscens i els comportaments racistes. El/la ballarí/ballarina que faci qualsevol d’aquestes accions serà desqualificat/ada de manera automàtica de la competició.

Preus

(Preus per persona)
0
All Style Infantil
0
All Style Junior
0
All Style Adults